Najnowsze badanie rynku w Polsce

Szara strefa obrotu papierosami w Polsce to 4,8 % całego rynku wyrobów tytoniowych – tak pokazują wyniki najnowszego badania przeprowadzonego p...

czytaj >>

Wskaz�wki

Wskazówki uzyskania specyfikacji Routera dla Klientów rozwijających własne rozwiązania T&T ? W celu uzyskania dostępu do pełnej dokumentacji technicznej dot. połączenia z Routerem wtórnego repozytorium danych należy dokonać rejestracji na stronie udostępnionej przez firmę Dentsu https://eu-secondary.dentsuaegistracking.com/log-in/ ? Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji należy się zalogować na ww. stronę, gdzie oprócz dokumentu zatytułowanego "EU Secondary List of Specifications Economic Operators", który jest również dostępny w sekcji "Public Specifications", w sekcji "KNOWLEDGE BASE" znajdziecie Państwo także pozostałe dokumenty umożliwiające integrację z systemem tworzonym przez firmę Dentsu. W szczególności należy zapoznać się z dokumentem "EU Secondary SANDBOX Environment Economic Operators". Obie sekcje są dostępne pod adresem: https://eu-secondary.dentsuaegistracking.com/. ? Dodatkowo firma Dentsu oferuje możliwość kontaktu poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem: https://eu-secondary.dentsuaegistracking.com/contact/. ? Niestety do chwili obecnej firma Dentsu nie uruchomiła polskiej wersji strony internetowej i nie jest wiadomo kiedy i czy to zostanie to zrobione.
Dodatkowe uwagi i informacje : Na stronie https://www.podatki.gov.pl/akcyza/system-sledzenia-wyrobow-tytoniowych-track-trace/ znajdziecie Państwo przygotowany przez Ministerstwo Finansów zbiór informacji dotyczący wprowadzenia systemu T&T w Polsce wraz z odpowiedziami na pojawiające się pytania. Na rynku polskim dostępne są także specjalistyczne oferty integratorów wspomagających sektor dystrybucji w podłączeniu do routera i sprawne raportowanie wymaganych informacji.

© Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego