Najnowsze badanie rynku w Polsce

Szara strefa obrotu papierosami w Polsce to 5,4 % całego rynku wyrobów tytoniowych – tak pokazują wyniki najnowszego badania przeprowadzonego p...

czytaj >>

Regulacje krajowe

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Zobacz ustawę

Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Zobacz ustawę

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym
Zobacz ustawę

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia i przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Zobacz ustawę

© Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego